Consiliul Local

Consiliul local al comunei Rediu din judeţul Neam pentru mandatul 2008 – 2012, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este format din 15 consilieri (comună de gr. II) şi are în componenţa sa două partide politice, astfel:
– 11 consilieri din partea P.S.D.;
– 4 consilieri din din partea P.D.-L.
Componenţa Consiliului local Rediu este următoarea:
– Abordeoaiei Neculai P.S.D.;
– Barcan Constantin P.S.D.;
– Bălţătescu Vasile P.D.-L.;
– Braiş Gh. Vasile P.S.D.;
– Braiş N. Vasile P.S.D.;
– Bursuc Ioan P.D.-L.;
– Mirăuţă Emilian P.D.-L.;
– Pavel Dănuţ P.S.D.;
– Pântea Ion P.S.D.;
– Racariu Floarea P.S.D.;
– Sârbu Constantin P.S.D.;
– Stan Elena P.D.-L.;
– Urdă Toader (viceprimar) P.S.D.;
– Zavate Vasile P.S.D.;
– Zănoagă Gheorghe P.S.D.

Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 45 din 18 iunie 2008, în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:
a. Comisia pentru agricultură, economică, amenajarea teritoriului şi urbanism, astfel:
– Zănoagă Gheorghe preşedinte;
– Zavate Vasile membru;
– Pavel Dănuţ secretar.
b. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, învătământ, sănătate, sport şi familie, astfel:
– Urdă Toader preşedinte;
– Barcan Constantin membru;
– Abordeoaiei Neculai secretar,
c. Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului şi turism, astfel:
– Racariu Floarea preşedinte;
– Sârbu Constnatin membru;
– Braiş Gh. Vasile secretar.

Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 44 din 18 iunie 2008, din rândul acestora (consilierilor) s-a propus şi ales ca viceprimar domnul Urdă Toader care a fost ales cu un număr de 15 voturi din tot atâtea posibile.