Hotarari

Hotărâri adoptate de Consiliul local Rediu în cursul anului 2016:

 • HCL – decembrie 2016
 • HCL – noiembrie 2016
 • HCL – octombrie 2016
 • HCL – septembrie 2016
 • HCL – august 2016
 • HCL – 26 iulie 2016
 • HCL – 22 iunie 2016
 • HCL – 15 iulie 2016
 • HCL – 14 iulie 2016
 • HCL – martie 2016
 • HCL – februarie 2016
 • HCL – ianuarie 2016

 • Hotărâri adoptate de Consiliul local Rediu în cursul anului 2008:

  H.C.L. nr. 1 din 18 ianuarie 2008 – privind aprobarea bugetului local;

  H.C.L. nr. 2 din 18 ianuarie 2008 – privind sedemnarea preşedintelui de şedinţă;

  H.C.L. nr. 3 din 18 ianuarie 2008 – privind acordarea unor facilităţi fiscale domnului Lazăr I Ion;

  H.C.L. nr. 4 din 18 ianuarie 2008 – privind acordarea unor facilităţi fiscale domnului Socea D. Vasile;

  H.C.L. nr. 5 din 18 ianuarie 2008 – privind ocuparea a unei suprafeţe de teren din domeniul public în vederea înlocuirii unor stâpli pentru transport energie electrică;

  H.C.L. nr. 6 din 18 ianuarie 2008 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 51/2007 cu privire la stabilirea taxelor şio impozitelor valabile pentru anul 2008;

  H.C.L. nr. 7 din 18 ianuarie 2008 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă potabilă la nivelul comunei”;

  H.C.L. nr. 8 din 18 ianuarie 2008 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Canalizare şi staţie de epurare la nivelul comunei”;

  H.C.L nr. 9 din 28 februarie 2008 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de licitaţie;

  H.C.L. nr.10 din 28 februarie 2008 – privind Asocierea intercomunitară cu Comunele Cîndeşti şi Tazlău în vederea înfiinţării Biroului de specialitate accesare proiecte fonduri europene;

  H.C.L. nr. 11 din 28 februarie 2008 – privind acordare exclusivitate expoatare energie eoliană către S.C. EOLO ENERGY COMPANY S.R.L. Iaşi;

  H.C.L. nr. 12 din 28 februarie 2008 – privind acordarea unor facilităţi fiscale domnului Vasilache Gh. Vasile;

  H.C.L. nr. 13 din 28 februarie 2008 – privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia Consiliului local;

  H.C.L. nr. 14 din 28 februarie 2008 – privind încetarea mandatului de consilier a domnului Dănăilă Gheorghe;

  H.C.L. nr. 15 din 28 februarie 2008 – privind concesionarea unor servicii de salubrizare;

  H.C.L. nr. 16 din 28 februarie 2008 – privind rectificarea bugetului local;

  H.C.L. nr. 17 din 28 februarie 2008 – privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind realizarea obiectivului „Sală polivalentă”;

  H.C.L. nr. 18 din 25 martie 2008 – privind rectificarea bugetului;

  H.C.L. nr. 19 din 25 martie 2008 – privind aprobarea program de gospodărire comunală;

  H.C.L. nr. 20 din 25 martie 2008 – privind prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere;

  H.C.L. nr. 21 din 25 martie 2008 – privind validarea mandatului de consilier a domnului Popovici Ion;

  H.C.L. nr. 22 din 25 martie 2008 – privind demararea procedurii de cumpărare a unor terenuri;

  H.C.L. nr. 23 din 25 martie 2008 – privind organizarea păşunatului în anul 2008;

  H.C.L. nr. 24 din 25 martie 2008 – aprobare Proiect tehnic -execuţie drum comunal Rediu- sat Socea;

  H.C.L. nr. 25 din 25 martie 2008 – aprobare Regulament acordare tichete cadou;

  H.C.L. nr. 26 din 24 aprilie 2008 – completarea Listei a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei;

  H.C.L. nr. 27 din 24 aprilie 2008 – însuşire Convenţie maenajare şi funcţionare „Parc eolian”;

  H.C.L. nr. 28 din 24 aprilie 2008 – privind Constituirea grului de acţiune de prevenire a criminalităţii;

  H.C.L. nr. 29 din 24 aprilie 2008 – privind rectificarea bugetului local;

  H.C.L. nr. 30 din 24 aprilie 2008 – privind acordarea avizului consultativ pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii de arte şi meserii Rediu;

  H.C.L. nr. 31 din 24 aprilie 2008 – privind imputernicirea secretarului comunei privind semnarea în numele şi pentru Comuna Rediu a unui imobil preluat de la fostul C.A.P.;

  H.C.L. nr. 32 din 24 aprilie 2008 – privind înfrumuseţarea comunei cu ocazia Sărbătorilor pascale din anul 2008;

  H.C.L. nr. 33 din 24 aprilie 2008 – privind acordarea unui ajutora material Bisericii Rediu;

  H.C.L. nr. 34 din 24 aprilie  2008 – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii;

  H.C.L. nr. 35 din 24 aprilie 2008 – privind aprobarea finaţării Grăfiniţei Rediu şi grupuri sanitare;

  H.C.L. nr. 36 din 24 aprilie 2008 – privind acordarea unor facilităţi fiscale domnului Socea Neculai;

  H.C.L. nr. 37 din 24 aprilie 2008 – privind demararea procedurii de cumpărare aunor terenuri;

  – H.C.L. nr. 38 din 24 aprilie 2008 – privind aprobarea investiţiei „Adrum acces Biserică sat Rediu”;

  H.C.L. nr. 39 din 24 aprilie 2008 – afilierea Comunei Rediu la Asociaţia judeţeană ECONEAMŢ;

  H.C.L. nr. 40 din 18 iunie 2008 – privind constituirea Comisiei de validare a Consilului local;

  H.C.L. nr. 41 din 18 iunie 2008 – privind validarea mandatelor de consilieri locali,

  H.C.L. nr. 42 din 18 iunie 2008 – declararea Consiliului local Rediu ca legal constituit;

  H.C.L. nr. 43 din 18 iunie 2008 – privind desemnarea preşedintelui de şedinţă;

  H.C.L. nr. 44 din 18 iunie 2008 – privind alegerea viceprimarului comunei;

  H.C.L. nr. 45 din 18 iunie 2008 – privind organizarea comisiilor de specialitate;

  H.C.L. nr. 46 din 31 iulie 2008 – privind desemnarea reprezentului Consiliului local Rediu în Consiliul de administraţie al Şcolii de arte şi meserii Rediu;

  H.C.L. nr. 47 din 31 iulie 2008 – privind aprobarea investiţiei „Drum Poloboc”;

  H.C.L. nr. 48 din 31 iulie 2008 – privind aprobarea investiţiei şi amplasarea aacesteia  „Clădire de utilitate publică”;

  H.C.L. nr. 49 din 31 iulie 2008 – privind însuşirea Contractului de prestări de servicii referitor la accesarea de proiecte cu finanţare europeană;

  H.C.L. nr. 50 din  31 iulie 2008 – privind completarea Contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit;