Hotărâri ale Consiliului Local

HCL REDIU 2020

HCL Rediu nr. 1 din 8.01.2020, privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 2 din 8.01.2020, privind aprobarea retelei scolare de la nivelul Comunei Rediu din judetul Neamt

HCL Rediu nr. 3 din 8.01.2020, privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 31.12.2019

HCL REDIU 2018
HCL Rediu nr. 1 din 9 ianuarie 2018, privind decificitul bugetar

HCL Rediu nr. 2 din 9 ianuarie 2018, privind executia bugetara 2017

HCL Rediu nr. 3 din 9 ianuarie 2018, privind aprobarea retelei scolare

HCL Rediu nr. 4 din 31 iannuarie 2018, privind utilizare excedent bugetar 2017

HCL Rediu nr. 5 din 31ian 2018, privind stabilirea functiilor publice și contractuale

HCL Rediu nr. 6 din 31 ian. 2018, privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

HCL Rediu nr. 7 din 31 ian.2018, privind acordarea unor facilităti fiscale voluntarilor din cadrul S.V.S.U REDIU

HCL Rediu nr. 8 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti ptr autoviculele aflate in parcul auto

HCL Rediu nr. 9 din 31 ian. 2019 privind subventionare furnizare servicii numitului MUNTEANU NECULAI

HCL Rediu nr. 10 din 13 februarie 2018 privind aprob. dezmembr inscrisa in Cartea funciara

HCL Rediu nr. 11 din 13.02. 2018, privind aprob bugetul local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 12 din 13 febr. 2018, privind bugetul de razboi ptr. anul 2018

HCL Rediu nr. 13 din 13 febr.2018 privind stabilire cotei din Buget venituri si cheltuieli pe 2018 privind fondul de rezerva

HCL Rediu nr. 14 din 13. febr. 2018 privind stabilirea cotei din Bugetul de venituri pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 15 din 13 februarie 2018, modificarea si completarea actului Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA NEAMT

HCL Rediu nr. 16 din 23 febr.2018, privind reorganizarea componentei SVSU Rediu

HCL Rediu nr. 17 din 23 februarie 2018 privind aprob Plan urbanistic zonal ptr construire iaz benf BURSUC NICOLE -CRISTINEL

HCL Rediu nr. 18 din 23 februarie 2018, privind acordarea unor drepturi membrilor S.V.S.U Rediu

HCL Rediu nr. 19 din 23 febr. 2018 privind stabilirea perioadei de pasunat ls nivelul comunei

HCL Rediu nr. 20 din 30 martie 2018 privind aprob. documentaiei pentru concesionarea prin licitaie publica a suprafetei de 35,71 ha pasune din sola Butuc

HCL Rediu nr. 21 din 30 martie 2018 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 22 din 30 martie 2018 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in com. Rediu

HCL Rediu nr. 23 din 30 martie 2018 privind subventionarea unui contract de furnizare servicii sociale numitei Munteanu Maria

HCL Rediu nr. 24 din 30 martie 2018 privind aprobarea declansarii procedurii pentru elaborarea si avizarea Planului urbanistic zonal -zona Butuc

HCL Rediu nr. 25 din 30 martie 2018 privind abrogarea unor pozitii din domeniul public al com. Rediu si inscrierea acestuia in domeniul privat

HCL Rediu nr. 26 din 30 martie 2018 privind desfiinarea investitiei ,,Construire teren de sport in Parcul Cieri’

HCL Rediu nr. 27 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea investitiei ,,Amenajare teren de sport in parcul comunal Rediu’

HCL Rediu nr. 28 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile propretatea publica

HCL Rediu nr. 29 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea unei investitii respectiv stabilirea finantarii acesteia

HCL Rediu nr. 30 din 25 mai 2018 privind acordarea ]n regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 31 din 25 mai 2018 privind rectyificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 32 din 25 mai 2018 privind modif. art nr.1 al Hot C.L. nr.23 din 23 martie 2018

HCL Rediu nr. 33 din 25 mai 2018 privind aprobarea unui Plan urbanistic zonal

HCL Rediu nr. 34 din 25 mai 2018 privind acordarea unui mandat special Asociaei Dezvoltare Intercomunitara

HCL Rediu nr. 35 din 25 mai 2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie sistem iluminat public

HCL Rediu nr. 36 din 25 mai 2018 privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 37 din 25 mai 2018, privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 38 din 25 mai 2018 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 martie 2018

HCL Rediu nr. 39 din 26 iunie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 40 din 26 iunie 2018 privind stabilirea ,,Ziua Comunei Rediu” si cheltuielile aferente acesteia

HCL Rediu nr. 41 din 26 iunie 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr. 42 din 26 iunie 2018 privind subvebtionarea cheltuielilor ptr sistemul local de distributie a apei in comuna Rediu

HCL Rediu nr. 43 din 26 iunie 2018, privind aprobarea investitiei ,,Amenajare teren de sport in Parcul comunei

HCL Rediu nr. 44 din 26 iunie 2018, pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile proprietatea publica a Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 45 din 30 iulie 2018, privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 iunie 2018

HCL Rediu nr. 46 din 30 iulie 2018 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.40 din 29 iulie 2013, referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii

HCL Rediu nr. 47 din 30 iulie 2018 privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 48 din 30 iulie 2018 privind acordarea unui premiu de longevitate doamnei HATAPUC CATINCA cu ocazia implinirii varstei de 101 ani

HCL Rediu nr. 49 din 31 august 2018, privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 50 din 31 august 2018 privind modificarea art.1 a HCL Rediu pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei Rediu

HCL Rediu nr. 51 din 31 august 2018 privind acordarea unor facilitati dl. Motfolea Andrei Adrian

HCL Rediu nr. 52 din 31 august 2018 privind gospodarirea Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 53 din 27 septembrie 2018 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 54 din 27 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 55 din 27 septembrie 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr. 56 din 27 septembrie 2018 privind acordarea unor facilitati fiscale numitului Dogariu Romeo

HCL Rediu nr. 57 din 27 septembrie 2018 privind desemnarea repr. C.L. Rediu respectiv al operatorului economic in Consiliul de

HCL Rediu nr. 58 din 27 septembrie 2018 privind insusirea Raportului de evaluare pentru inchieriere Apartamente in bloc de locuite proprietatea publica a Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 60 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea unei investitii respectiv stabilirea finantarii acesteia

HCL Rediu nr. 61 din 27 septembrie 2018 privind achizitionarea unui tractor cu utilajele aditionale

HCL Rediu nr. 62 din 26 octombrie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 63 din 26 octombrie 2018,privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 76 din 27 noiembrie 2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxele speciale pentru anul 2019

HCL Rediu nr.64 din 26 octombrie 2018, aprobarea Programului de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale, in perioada de iarna 2018-2019

HCL Rediu nr.65 din 26 octombrie 2018, privind contractarea serviciilor unui executor judecatoresc in vederea recuperarii

HCL Rediu nr.66 din 26 octombrie 2018, privind stabilirea valorii de achizitie unui tractor cu utilaje aditionale

HCL Rediu nr.67 din 27 noiembrie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr.68 din 27 noiembrie 2018, privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiurile de iarna

HCL Rediu nr.69 din 27 noiembrie 2018, privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr.70 din 27 noiembrie 2018, privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 septembrie 2018

HCL Rediu nr.71 din 27 noiembrie 2018, privind aprobarea organigramei și statului de functii Aparatului de specialitate al primarului

HCL Rediu nr.72 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului, programuluii și a autorizatiei de functionare

HCL Rediu nr.73 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Rediu

HCL Rediu nr.74 din 27 noiembrie 2018, privind acordarea unor facilitati fiscale numitului Bordea I. Gheorghe

HCL Rediu nr.75 din 27 noiembrie, privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr.76 din 27 noiembrie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

HCL Rediu nr.77 din 18 decembrie 2018, privind rectificarea Bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr.78 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea ,,Planului de actiune sa7u de lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii ajutorului social”

HCL Rediu nr.79 din 18 decembrie 2018, privind darea in custodie a unor bunuri ( costume nationale) din inventarul Comunei Rediu catre Scoala Gimnaziala, Comuna Rediu

HCL Rediu nr.80 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea Retelei scvolarer de la nivelul Comunei Rediu din judetul Neamt

SKMBT_28320011509550
HCL Rediu 2018 – II
HCL Rediu 2018 – I