Componența

Componența respectiv organizarea Comisiilor de specialitate de principalele domenii deactivitate din cadrul Consiliului local Rediu

Componența Consiliul local al comunei Rediu din judeţul Neamț:

Componența Consiliului local REDIU

Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 61 din 5 septembrie 2017 în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:

1. Comisia pentru agricultură economică, amenajarea teritoriului şi urbanism:
– Preşedinte – ZĂNOAGĂ GHEORGHE
– Secretar – PÎNTEA ANA
– Membrii: – ANGHEL GHEORGHE
– URDĂ TOADER
– BRAIȘ CĂTĂLIN
2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi sociale-culturale, culte,
protecţia copilului, învăţământ, sănătate, sport şi familie:
– Preşedinte – CIANGU IONUŢ
– Secretar – MAZARINI GHEORGHE
– Membrii: – FURNICĂ NICOLAE
– AFTANASE NECULAI
– TOMESCU VASILE
3. Comisia juridică de disciplină, protecţia mediului şi turism:

– Preşedinte – MOTFOLEA GHEORGHE-DANIEL
– Secretar – MOTFOLEA BOGDAN-MĂDĂLIN
– Membrii: – CIOLAN IONEL
– SÎRBU IONUȚ
– BRAIȘ VASILE