Componența

Componența respectiv organizarea Comisiilor de specialitate de principalele domenii deactivitate din cadrul Consiliului local Rediu

Consiliul local al comunei Rediu din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2016 – 2020, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 15 consilieri (comună de gr. I) şi are următoarea componență :
– 10 consilieri din partea PSD.;
– 5 consilieri din din partea PNL ;

1. Aftanase Neculai -PNL
2. Anghel Gheorghe -PSD
3. Braiș Cătălin -PNL
4. Braiș Vasile -PNL
5. Ciangu Ionuț -PSD
6. Ciolan Ionel -PSD
7. Furnică Nicolae -PSD
8. Mazarini Gheorghe -PSD
9. Motfolea Gheorghe -Daniel -PSD
10. Motfolea Bogdan-Mădălin -PSD
11. Pîntea Ana -PSD
12. Sîrbu Ionuț -PNL
13. Tomescu Vasile -PNL
14. Urdă Toader -PSD
15. Zănoagă Gheorghe -PSD

Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 61 din 5 septembrie 2017 în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:

1. Comisia pentru agricultură economică, amenajarea teritoriului şi urbanism:
– Preşedinte – ZĂNOAGĂ GHEORGHE
– Secretar – PÎNTEA ANA
– Membrii: – ANGHEL GHEORGHE
– URDĂ TOADER
– BRAIȘ CĂTĂLIN
2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi sociale-culturale, culte,
protecţia copilului, învăţământ, sănătate, sport şi familie:
– Preşedinte – CIANGU IONUŢ
– Secretar – MAZARINI GHEORGHE
– Membrii: – FURNICĂ NICOLAE
– AFTANASE NECULAI
– TOMESCU VASILE
3. Comisia juridică de disciplină, protecţia mediului şi turism:

– Preşedinte – MOTFOLEA GHEORGHE-DANIEL
– Secretar – MOTFOLEA BOGDAN-MĂDĂLIN
– Membrii: – CIOLAN IONEL
– SÎRBU IONUȚ
– BRAIȘ VASILE