Dispozitiile Primarului

Dispozitii ianuarie 2020

Dispoziti

Dispozitia nr. 1 din 6.01.2020, privind completarea si modificarea formularului tipizat Model 2016 ITL special – 001, personalizat la nivelul Comunei Rediu

Dispozitia nr. 2 din 6.01.2020, privind acordarea de tichete sociale pentru luna decembrie 2019

Dispozitia nr. 3 din 8.01.2020, privind convocarea Consiliului local

Dispozitia nr. 4 din 9.01.2020, privind desemnarea domnului Burlea Alexandru, secretarul general al Comunei Rediu, in calitate de evaluator a activitatii prestate de doamna Poetelea Ana-Maria

Dispozitia nr. 5 din 9.01.2020, privind numirea in functie a doamnei Poetelea Ana-Maria

Dispozitia nr. 6 din 9.01.2020, privind stabilirea cuantumului indemnizatiei pesoanelor cu handicat

Dispozitia nr.7 din 21.01.2020, privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei repr. legal BURSUC MIHAELA

Dispozitia nr.8 din 21.01.2020, pri8vind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentant legal , privind sustinerea vfasmiliei repr. legal IOSUB ELENA

Dispozitia nr.9 din 21.01.2020, privind modificarea alocatiei pentru sustinerea alocatiei Contu Nicoleta -Daniela

Dispozitia nr.10 din 21.01.2020, privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei repr. legal DOBOCEANU CARMEN-ELENA

Dispozitie nr.11 din 21.01.2020, privind incetarea aloctiei pentru sustinerea familiei repr. legal Moldovan Maria

Dispozitie nr.12 din 21.01.2020, privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei repr. legal Pisaltu Ana-Alexandra